LLT först i Sverige med solcellshybridbussar

Publicerad 2022-10-6

LLT är först i Sverige med att utrusta 6 av sina dieselbussar med solceller. Detta är ett pilotprojekt som är unikt i landet där Luleå är först att införa solceller på bussar i stadstrafik. Syftet med projektet är att utvärdera hur pass effektiv lösningen är i vårt klimat.

I ett framtida scenario kan solceller vara ett alternativ för att öka räckvidden på framtida elbussar. Genom att bestycka bussen med solceller erhålls ett system som reducerar CO2 emissioner, vilket vi kallar för solcellshybrid.

Införandet av solceller bygger på ett samarbete mellan bussleverantören Scania och teknikleverantören Sono Motors. Luleå Energi har bidragit med data och simuleringar kring solenergi i nordligt klimat.

- LLT:s mål är att skapa en kollektivtrafik som påverkar miljön så lite som möjligt. Det här projektet är en del i vår satsning att utvärdera ny teknik och minska CO2 utsläppen. År 2030 ska LLT:s trafik vara helt fossilfri. Detta är en del av vårt arbete för att nå målet, säger Jonas Vinblad von Walter, vd LLT.
- Luleå Energi har bidragit med kunskap och erfarenhet av solenergi i vårt nordliga klimat. Solenergi är en del av framtidens energisystem och det blir spännande att ta del av och utvärdera effektiviteten på den här varianten av solcellsapplikationer, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.

Scania har ett fokus i att driva på utvecklingen mot hållbara transportlösningar. En del i detta är att Scania som första tillverkare av tunga kommersiella fordon blev godkända enligt Science Based target. Detta innebär åtagande både vad gäller att minska reduktionen CO2-utsläppen från egen industriverksamhet med 50% till 2025, i förhållande till basåret 2015 och minska utsläppen från produkter som levereras med 20% under samma period.

- Vi ser solceller som en intressant teknologi som kan bidra till en sänkt energiförbrukning och därmed lägre CO2. För Scania är det givetvis positivt att kunna göra ett sådant prov tillsammans med en kund som vi vet har liknande fokus och som vi har ett långt och väl etablerat samarbete med, säger Rutger Hörndahl, Senior Technical Advisor Scania Buses and Coaches.
- Att ha en attraktiv och hållbar kollektivtrafik är en av hörnstenarna för framtida mobilitet. Därför vi har utvecklat våra solcellsprodukter, för att hjälpa kollektivtrafiken att spara diesel och minimera CO2 emissioner redan idag. Vi, Scania och LLT har gemensamma mål och därför är det fantastiskt att se våra lösningar i trafiken i Sverige, säger Laurin Hahn, Founder and CEO of Sono Motors.
- År 2030 kommer cirka 50% av våra bussar drivas av el. Det vi vill lära oss av våra solcellshybrider är vilka möjligheter och nackdelar tekniken medför. Solceller är en av framtida storskaliga energikällor och det är bra för oss på LLT, för klimatet och Luleå som stad att få mer kunskap och insikt i hur solceller kan implementeras i en framtida mobilitetslösning avslutar Jonas Vinblad von Walter.

Vad är en solcellshybrid?
Ombord på bussar finns utrustning och teknik som drar mycket ström från batterierna, vilket gör att generatorerna i bussarna får arbeta mycket för att hålla batterierna fulladdade. Generatorn på bussen drivs av förbränningsmotorn och det gör att det går åt extra energi för att ladda batterierna. Genereringen av den extra energin innebär mer utsläpp av CO2 emissioner från bussens förbränningsmotor. I stället för att ladda batterierna med den av motorn drivna generatorn så går det att ersätta delar av energibehovet till batterierna med solenergi via solceller på bussens tak.

En solcellshybrid är i grund och botten en konventionell buss som har fått solpaneler med tillhörande teknik installerade på taket. I stället för generatorn är det solcellerna som kommer att ladda batterierna på bussen. Detta gör att mindre av motorns energi kommer att behöva användas för att ladda batterier, därav minskar utsläppen från förbränningsmotorn.

Bild på buss med loggan för solcellshybrid


Läs mer om vår resa: Mot fossilfri drift 2030.
Läs mer om Scanias vetenskapligt baserade mål