Ukrainian passport or ID = a valid ticket for public bus transport in Luleå

Publicerad 2022-3-7

Are you a Ukrainian citizen? Your Ukrainian passport or identity card is valid as a ticket when traveling with public bus transport in Luleå, provided by Luleå Lokaltrafik (LLT). This applies until further notice.

  • Valid for all public bus transport services provided by Luleå Lokaltrafik (LLT).
  • Show your Ukrainian passport or identity card to the driver on the bus.

 


Український паспорт або ID-картка = дійсний квиток у громадському автобусному транспорті Лулео.

 Ви громадянин/громадянка України? Ваш український паспорт або ID-картка - це дійсний квиток для поїздок у громадському автобусному транспорті Лулео, що надає Luleå Lokaltrafik (LLT). Таке правило буде діяти доти, доки не буде повідомлено про його скасування.

  • Є чинним для всіх послуг громадського автобусному транспорту, які надає Luleå Lokaltrafik (LLT).
  • Покажіть ваш український паспорт або ID-картку водію автобуса.


Украинский паспорт или ID-карта = действительный билет на общественный автобусный транспорт в Лулео.

Вы гражданин/гражданка Украины? Ваш украинский паспорт или ID-карта - это действительный билет для поездок на общественном автобусном транспорте Лулео, который предоставляет Luleå Lokaltrafik (LLT). Это правило будет действовать пока не сообщат об обратном.  

  • Действует для всех услуг общественного автобусного транспорта, которые предоставляет Luleå Lokaltrafik (LLT).
  • Покажите ваш украинский паспорт или ID-карту водителю автобуса.


Ukrainskt pass eller ID-kort gäller som biljett på Luleå Lokaltrafiks bussar

Luleå Lokaltrafik (LLT) har fattat beslut om att giltiga ukrainska pass och ID-kort ska räknas som giltig biljett på våra bussar. Beslutet är en solidaritetshandling gentemot Ukraina och det ukrainska folket. LLT är ett av många trafikbolag som tillsammans med städer och regioner runtom i hela Europa visar sitt stöd och hjälper flyktingar från Ukraina.  

Beslutet gäller omgående och tills annat meddelats.