2020-08-14

På måndag den 17 augusti börjar vi trafikera enligt hösttidtabellen. Här berättar vi några nyheter och om hur vi förhåller oss till och anpassar trafiken på grund av rådande situation med Covid-19.

Linje 10 på lördagar
Vi fortsätter att trafikera linje 10 Storheden – Centrum på lördagarna genom hela hösttidtabellen. Två turer på lördagsförmiddagarna kl. 10:46 och 11:16, kommer att köras från Hertsön till Storheden medan övriga turer trafikerar Smedjegatan till Storheden från kl. 11:05 fram till 16:31.

Linje 4 och 104
Med anledning av den förväntade inverkan på flygtrafiken som Covid-19 medför, omfördelar vi resurser från Linje 4 och 104. Det innebär att två avgångar från Luleå Airport utgår, så länge inga flyg anländer.
Turerna som utgår är linje 4 med avgång 00:35 söndag till lördag och linje 104 med avgång kl. 23:55 på söndagar.

Förstärkningar på ”Gymnasielinjerna”
För att minska trängsel ombord våra ”gymnasiebussar” kommer Granbergs buss att förstärka våra mest högbelastade turer till Gymnasiebyn, så länge det behövs med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Förstärkningar på övriga linjer
Vi fortsätter att följa resandestatistiken och kommer att sätta in förstärkningar på de linjer där risken för trängsel är som allra störst. Då resandemönstret ändras från vecka till vecka så kommer linjerna som får förstärkning att bytas ut efter behov. Vissa av förstärkningarna kommer att köras av bussar som LLT har lånat in för att möta det behov av förstärkningar som krävs.