Anledningar att åka buss

Det finns många fördelar med att åka kollektivt. Både du, miljön och din plånbok mår bättre.DU MÅR BÄTTRE, MILJÖN MÅR BÄTTRE

När du åker buss bidrar du till att uppnå de nationella och globala hållbarhetsmålen som Agenda 2030. Som bussåkare släpper du ut fyra gånger mindre koldioxid och andra växthusgaser än en bilist. Ett bra sätt att minska ditt ekologiska fotavtryck helt enkelt!

Att åka buss bidrar också till en bättre stadsmiljö och hälsa. Färre fordon i trafiken ger både lägre trafikbuller och mindre avgaser för dig att andas in.


MER KLIRR I KASSAN

Genom att åka kollektivt sparar du pengar. Din enda utgift blir biljetten och har du ett busskort blir det ännu billigare. Istället för att spendera pengar på bilunderhåll, bensin och parkering får du mer pengar över till annat.


SÄKERHETEN FÖRST

Att åka kollektivt är mycket säkrare för dig. Som bussresenär har du hela åtta gånger mindre skaderisk än en bilist och otroliga 144 gånger mindre än en mc-förare.


EGENTID

Oavsett om du gillar att prata med andra passagerare eller att luta dig tillbaka och lyssna på en bra podd, är din bussresa ett utmärkt tillfälle att få en välbehövlig paus i vardagen. Se bussresan som din egentid där du kan samla tankarna, lyssna på musik eller kanske passa på att meditera en stund.


SMIDIGT OCH BEKVÄMT

När du åker buss behöver du inte tänka på någonting annat. Du behöver inte koncentrera dig på trafiken, leta parkeringsplats, skotta fram bilen eller skrapa rutor. Att åka buss är trevligt och skapar också ökad gemenskap bland oss Luleåbor.


DAGLIG MOTION

Du rör dig mer när du tar bussen. Den rekommenderade dagsdosen av motion är 30 minuter och den får du ofta på köpet om du åker kollektivt. Det går också bra att stiga av bussen en eller två hållplatser tidigare, för ökad dos. Särskilt bra om du har ett stillasittande jobb.

RÄTTVISA OCH JÄMSTÄLLDHET

Genom att bidra till en stabil kollektivtrafik bidrar du till ett rättvisare och mer jämställt samhälle. Stora delar av befolkningen är beroende av en fungerande kollektivtrafik, särskilt barn, ungdomar, gamla och funktionshindrade. För dessa grupper skulle livskvaliteten drabbas hårt om kollektivtrafiken inte längre fanns.

Fler kvinnor än män åker idag kollektivt till jobbet, 15 procent av kvinnorna och 10 procent av männen. En fungerande kollektivtrafik gör det möjligt för fler personer att söka sig till olika arbeten och utbildningar och bidrar på så sätt till ökad rättvisa i samhället. Och eftersom det är billigare och fler kvinnor än män har behov av kollektivtrafik, är det både en klassfråga och en jämställdhetsfråga att kollektivtrafiken finns och frodas.

BIDRA TILL SAMHÄLLET

En attraktiv kollektivtrafik håller Sverige levande. Över en tredjedel av Sveriges befolkning reser dagligen kollektivt och hjälper till att hålla kollektivtrafiken levande. Det betyder att du och alla andra kan ta er till era fritidsaktiviteter, jobb och studier även om ni inte har körkort eller tillgång till annat färdmedel. Att fler personer kan ta sig till fler ställen ökar dessutom sysselsättningen och i sin tur den ekonomiska tillväxten.

ÖPPNA (STADS)LANDSKAP

När du åker buss hjälper du till att minska antalet fordon i trafiken vilket i sin tur ger färre köer samt ett öppnare och trevligare stadslandskap. Nästa gång du sitter på en fullsatt buss kan du tänka dig hur det skulle vara om alla dina medresenärer tog varsin bil istället. En buss är ungefär 15 meter lång och om bussen har 50 resenärer skulle det motsvara en bilkö på 250 meter!