” Varje dag året om, gör vi det möjligt för Luleåborna att ta sig till arbetet. Vi ser till att studenterna kommer till skolan och universitetet, att dagisbarnen kan åka på utflykt. Vi ger shoppingsugna möjlighet att shoppa och vi tar hem nattsuddarna från krogen. Vi bidrar till att vänner kan hälsa på varandra och släktingar träffas. Vi möjliggör för Luleåbornas intresse att besöka bibliotek, njuta av konserter, ha roligt på festivaler, se konst och teater, vidga sina vyer och fynda på auktioner. Vi ser till att de som behöver vård kommer till Sunderby Sjukhus. Vi gör en insats för barn som vill dyka från bryggan, nicka bollen i mål, sätta pucken i krysset, hoppa upp till korgen och slamdunka eller gå ner i spagat ”.

LLT är ett viktigt instrument för att tillhandahålla en god kollektivtrafik för Luleås invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt, hållbart, modernt och enkelt transportalternativ för resor mellan bostadsområden, affärsområden, skolor/arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Med smart kollektivtrafik ska bolaget aktivt agera och medverka till att bidra till utvecklingen av Luleå som attraktiv stad.

LLTs målsättning år 2020:
75 % nöjda resenärer
40% andel förnybara bränslen för att år 2030 nå 100%
5% lägre bränsleförbrukning
2% resandeökning

Antalet kundresor: 5,4 miljoner
En vinterdag reser ca 25 000 kunder med oss.

Antal medarbetare: 200 st.

Antal bussar: 70 stycken, varav 8 biogasbussar, 5 elbussar och resterande dieselbussar.

Tidtabellskilometer:
LLT kör varje år 3 300 000 km inom linjenätet. Det motsvara 80 varv runt jordklotet.

Trafikdygnet:
Kl. 04:30 – 03:45.