Ledning

Anna Kowal Lindbäck Marknads- och kommunikationschef
anna.kowal.lindback@llt.lulea.se

Christina Häll Carlsson Ekonomichef
christina.hall.carlsson@llt.lulea.se

Jonas Johansson Miljö- och kvalitetsstrateg
jonas.johansson@llt.lulea.se

Jonas Vinblad von Walter VD
jonas.vinbladvonwalter@llt.lulea.se

Sirpa Jacobsson HR chef
sirpa.jacobsson@llt.lulea.se

Ulf Nordin Produktionschef
ulf.nordin@llt.lulea.se

Styrelse

Annika Eriksson (Mp)

Carina Sammeli (S)

Glenn Berggård (V)

Gunnar Tåhlin (Näringslivet)

Kristoffer Sundström (M)

Nils Harnesk Ordförande (S)

Sari Hedlund (M)

Tore Isaksson (S)

William Torikka (Sjvp)