Vår vision

Ett konkurrensmässigt, hållbart, modernt och enkelt transportalternativ. Det är vår vision.

LLT är ett viktigt instrument för att tillhandahålla en god kollektivtrafik för Luleås invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt, hållbart, modernt och enkelt transportalternativ för resor mellan bostadsområden, affärsområden, skolor/arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Med smart kollektivtrafik ska bolaget aktivt agera och medverka till att bidra till utvecklingen av Luleå som attraktiv stad.

LLT:s målsättning år 2021:

70 procent nöjda resenärer
40 procent andel förnybara bränslen för att år 2030 nå 100 procent
Ökat resande jämfört med 2020
Fortsatt högt medarbetarengagemang

Antalet kundresor: 3,7 miljoner. En vinterdag reser ca 25 000 kunder med oss.
Antal medarbetare: 200 st.
Antal bussar: 75 stycken, varav 8 biogasbussar, 5 elbussar och resterande dieselbussar.
Tidtabellskilometer: LLT kör varje år 3 300 000 km inom linjenätet. Det motsvara 80 varv runt jordklotet.
Trafikdygnet: Kl. 04.30-03.45.