Youtube videos sparar cookies, för att kunna se denna video måste du tillåta cookies för marknadsföring

LLT är ett viktigt instrument för att tillhandahålla en god kollektivtrafik för Luleås invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt, hållbart, modernt och enkelt transportalternativ för resor mellan bostadsområden, affärsområden, skolor/arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Med smart kollektivtrafik ska bolaget aktivt agera och medverka till att bidra till utvecklingen av Luleå som attraktiv stad.

LLTs målsättning år 2020:
75 % nöjda resenärer
40% andel förnybara bränslen för att år 2030 nå 100%
5% lägre bränsleförbrukning
2% resandeökning

Antalet kundresor: 5,4 miljoner
En vinterdag reser ca 25 000 kunder med oss.

Antal medarbetare: 200 st.

Antal bussar: 70 styckenvarav 8 biogasbussar, 5 elbussar och resterande dieselbussar.

Tidtabellskilometer:
LLT kör varje år 3 300 000 km inom linjenätet. Det motsvara 80 varv runt jordklotet.

Trafikdygnet:
Kl. 04:30 – 03:45.