LLT tänker på framtiden genom att bidra och verka för en långsiktig hållbar utveckling av Luleå tätortsområde. Vi erbjuder och utvecklar ett persontransportalternativ för ett minskat avtryck på vår miljö.
Genom ett strukturerat arbete som hela tiden leder till ständiga förbättringar arbetar LLT dagligen för en minskad miljöpåverkan. Ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 är ett bevis på vårt systematiska arbete som inkluderar hela verksamheten.

Vår miljöpolicy
LLT ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

På väg mot en hållbar stad
Världens nordligaste elbusslinje är invigd i Luleå. Framtidens kollektivtrafik är här.
https://www.lulea.se/elbuss

Projekt #bussigkompis
Luleå kommun vill att fler ska välja bussen som färdmedel. Framförallt för de korta resorna. I projektet #bussigkompis får femton bilister gratis busskort för tre månader, allt för att upptäcka hur smidigt det är att färdas kollektivt. #bussigkompis är ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken Norrbotten. 

Första omgången pågick mellan februari och maj 2018. Läs mer på kommunens hemsida där resultatet av projektet finns presenterat.

1 november var det dags för ett nytt gäng med inbitna bilister att utmana sig själva under tre månader. Läs mer om deltagarna här.