– HUR TÄNKER NI PÅ LLT KRING ERT ANSVAR OM MILJÖN?

Vi på LLT försöker göra det vi kan för att skapa en kollektivtrafik som påverkar miljön så lite som möjligt.

Vi vet att även om kollektivtrafik är bättre för miljön, så bidrar även den till miljöpåverkan. För att minska vårt miljöavtryck gör vi på LLT medvetna val i allt från val av nya bussar, underhåll, bränsle och teknik till trafikplanering. Vi tar vårt ansvar på allvar och vill bidra till en bättre, säkrare och tryggare miljö både globalt och lokalt, här i Luleå.

Vi vet också att alla kan vi göra någonting och tillsammans kan vi skapa stora förändringar! Ett steg mot en bättre miljö är att tänka till kring valet av transportmedel, i det dagliga resandet såväl som i de längre resorna.

 

– HUR TÄNKER NI PÅ LLT KRING KOLLEKTIVTRAFIK OCH MILJÖ?

Kollektivtrafik minskar antalet fordon i trafiken, vilket är den största miljöfördelen med just kollektivtrafik. Vi på LLT är stolta att kunna bidra till en ljusare framtid och vill fortsätta med det!

Kollektivtrafik påverkar också miljön, men betydligt mindre än andra färdmedel. Det behöver inte alltid betyda att just det kollektiva färdmedlet är bättre för miljön i sig utan beror främst på att den minskar antalet fordon i trafiken. Det innebär att ju fler som åker kollektivt desto mindre utsläpp per person blir det. Som bussresenär släpper du ut hela fyra gånger mindre koldioxid och andra växthusgaser än den genomsnittlige bilisten.

 

– HUR DRIVS LLTs BUSSAR?
Våra bussar drivs på el och gas som är förnybara energikällor samt diesel som innehåller biodrivmedel. Vi arbetar med att på sikt helt fasa ut användningen av fossila bränslen.

Av de drivmedel vi använder idag är el det bästa alternativet, eftersom det är förnybar energi och inte avger några avgaser. Våra elbussar drivs dessutom på grön el från vattenkraft. Till 2030 siktar vi på att hälften av våra fordon ska drivas på el och andra hälften på fossilfria alternativ såsom biogas eller biodiesel.

Elbussarnas motorer genererar inte värme och vi måste därför, när det är kallt, använda en extravärmare som drivs på diesel. Trots detta är elbussarna mycket mer energieffektiva än både våra gas- och dieselbussar.
Vi på LLT ser också att det är vårt ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling genom att ställa krav på tillverkningen av batterierna som används i våra elmotorer.

Gasen vi använder i våra bussar är biogas (metangas) som tillverkas på Uddebo, en av Luleå Kommuns rötslamsanläggningar, genom förgasning av rötslammet från Luleås hushåll.

Gasbussar släpper ut lika mycket koldioxid under körning som andra förbränningsmotorer. Däremot är gasen förnybar energi till skillnad från fossila bränslen såsom bensin.

Våra dieselbussar drivs på diesel som innehåller biodrivmedel i enlighet med reduktionsplikten. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste se till att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda i biodrivmedel. Detta är något som regeringen infört för att främja användningen av biodrivmedel och nå de mål de satt upp i enlighet med Agenda 2030.

 

– HUR TAR NI PÅ LLT HÄNSYN TILL MILJÖN NÄR NI TVÄTTAR ERA BUSSAR?

Vi har en egen tvättanläggning som renar det använda tvättvattnet så att det kan användas igen till nästa tvätt!

Våra bussar skapar tillgänglighet i vår stad och ska representera Luleå på ett bra sätt. Därför är det viktigt att de hålls i gott skick och visar upp sig från sin bästa sida! De måste därför tvättas regelbundet och till detta ändamål har vi på LLT vår egen tvättanläggning.

När bussarna tvättats samlas vattnet upp och går igenom tvättanläggningens reningsverk som sorterar ut föroreningar och renar vattnet så att det kan användas igen. Detta gör att vi kan minska vår vattenanvändning samt vårt utsläpp av spillvatten.

 

– HUR SPARAR NI PÅ LLT ENERGI I ERA LOKALER?

Vi använder oss av energisparande belysning, värme och ventilation i våra lokaler och uppdaterar material och utrustning till bättre alternativ allteftersom.

Det är såklart viktigt för oss på LLT att se till helhetsbilden när det kommer till miljön. Det är ju inte bara våra bussar vi har att tänka på utan även de lokaler vi står till förfogande över. Vi försöker göra så klimatsmarta val som möjligt. Att välja ett bra system för t.ex. värme och ventilation är viktigt både för vår hälsa och miljön, eftersom den minskar vår energiförbrukning.

När det kommer till belysning har vi på LLT valt att använda oss av energisparande alternativ såsom LED-belysning med tidsstyrning, vilket förhindrar att lampor glöms på.

På natten sover bussarna i våra garage. För att personalen och bussarna ska ha en bra arbetsmiljö har vi moderna utsugsfläktar på våra garagetak som bidrar till att vi kan hålla våra garageportar stängda och minska vår energiförbrukning.

 

– HUR TÄNKER NI PÅ LLT KRING DÄCK OCH MILJÖPÅVERKAN?

Vi har valt bort dubbdäck och istället valt att använda regummerade däck, eftersom de är bättre både ur miljö-, hälso- och ekonomiperspektiv. Vi ser också till att ha rätt lufttryck i våra däck då detta ger minskad bränsleförbrukning och minskat däckslitage.

Att använda regummerade däck sparar på våra vägar, miljön och ekonomin. Regummerade däck är återanvända däck som renoverats och är ett bra sätt att minska sitt klimatavtryck. Regummeringen gör att samma däck kan användas fler gånger innan de till slut måste kasseras. De har lägre rullmotstånd än dubbdäck och det tillsammans med rätt lufttryck i däcken ger både minskad bränsleförbrukning och minskat väg- samt däckslitage. Win-win för miljön, alltså! De skapar dessutom mindre buller och bidrar inte till lika mycket hälsovådliga partiklar att andas in. Så win-win för Luleå, också!

 

– ÄR MODERNARE BUSSAR BÄTTRE FÖR MILJÖN?

Ja, med nyare bussar med högre miljöklass och bättre prestanda kan vi minska vår klimatpåverkan. Vi på LLT strävar efter att ha max nio år gamla bussar i vår busspark.

Vår busspark är under ständig förnyelse och vi försöker alltid hitta de bästa lösningarna för både oss och miljön. Till 2030 siktar vi på att hälften av våra bussar ska drivas på grön el och andra hälften på andra fossilfria alternativ.

Dieselbussarna vi köper in är av miljöklass Euro6 och dessa är utrustade att minimera utsläppen av kvävedioxider med hjälp av en vätska som kallas Ad-blue.

 

– VAD GÖR ERA BUSSFÖRARE FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN?

Våra bussförare använder sig av sparsam körning (eco-driving). Hos oss på LLT finns utbildade handledare inom sparsam körning som kontinuerligt instruerar våra bussförare i hur de ska köra på bästa sätt för att påverka miljön så lite som möjligt.

Sparsam körning handlar mycket om att planera och optimera sin körning genom att hålla ett jämt gaspådrag och ett säkert avstånd till andra fordon. Denna metod ger mindre däck- och vägslitage, minskad bränsleförbrukning och färre skador på bussarna. Genom att våra bussförare kör klimatsmart behöver vi alltså mer sällan göra reparationer och annat underhåll, vilket i sin tur också är bättre för miljön eftersom färre resurser används.

 

LLT tänker på framtiden genom att bidra och verka för en långsiktig hållbar utveckling av Luleå tätortsområde. Vi erbjuder och utvecklar ett persontransportalternativ för ett minskat avtryck på vår miljö.
Genom ett strukturerat arbete som hela tiden leder till ständiga förbättringar arbetar LLT dagligen för en minskad miljöpåverkan. Ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 är ett bevis på vårt systematiska arbete som inkluderar hela verksamheten.

Vår miljöpolicy