LLT tänker på framtiden genom att bidra och verka för en långsiktig hållbar utveckling av Luleå tätortsområde. Vi erbjuder och utvecklar ett persontransportalternativ för ett minskat avtryck på vår miljö.
Genom ett strukturerat arbete som hela tiden leder till ständiga förbättringar arbetar LLT dagligen för en minskad miljöpåverkan. Ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 är ett bevis på vårt systematiska arbete som inkluderar hela verksamheten.

Vår miljöpolicy
LLT ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

På väg mot en hållbar stad
Framtidens kollektivtrafik är här. Som en del i att utveckla den hållbara staden satsar Luleå kommun, LLT och Luleå Energi på elbussar i stadstrafiken. Trafikstarten var den 15 oktober 2018.
https://www.lulea.se/elbuss