Barnvagn

Barnvagn får tas med gratis på våra bussar i mån av plats. Vagnen måste sedan placeras på den plats som är utmärkt för barnvagnar och rullstolar.

Du som reser med barnvagn stiger på bussen genom den bakre ingången och använder den bakre kortläsaren för din biljett.

Barnvagn får tas med gratis på våra bussar i mån av plats. Däremot ryms max två vagnar eller rullatorer per buss. För rullstol gäller max en per buss och detta kan kombineras med en barnvagn eller en rullator. 
Bussföraren har rätt att neka dig att stiga på med barnvagn om det inte finns plats och/eller om mittgången i bussen blockeras.

Reser du med barnvagn är det du som ansvarar för säkerheten. Lås vagnen med bromsen och spänn fast den med remmarna som finns vid platsen utmärkt för barnvagnar.
Ditt barn bör inte lämnas i vagnen under resan.

Tryck på den "blå stoppknappen" vid på och avstigning, då gör du föraren uppmärksam på att sänka bussen. Vänta alltid tills bussen är sänkt innan du går ombord eller stiger av med barnvagn. Annars riskerar hjulen på vagnen att klämmas mellan bussen och trottoaren.