2020-01-31

Prästgatan stängs för all fordonstrafik p.g.a. rivningsarbete av fastighet i korsningen Magasinsgatan/Prästgatan.
Måndag 3:e februari klockan 05:00 till torsdagen 6:e februari klockan 05:00.

En tillfällig hållplats i båda riktningar kommer placeras på Lulsundsgatan .
Detta påverkar linjerna 2, 3, 7 och 65.

Linje 3 och 7 kör via Kungsgatan enligt karta. Hpl Prästgatan och Hpl Busstationen trafikeras ej. Tillfällig hållplats placeras på Lulsundsgatan (Se utmärkning på karta).

Linje 2 och 65 kör via Kungsgatan – Skeppsbrogatan enligt karta. Hpl Prästgatan trafikeras ej. Tillfällig hållplats placeras på Lulsundsgatan (Se utmärkning på karta).