Barn
Upp till tre barn under 7 år åker alltid gratis tillsammans med betalande anhörig.

Djur
Ledarhund/servicehund, övriga hundar, katter och mindre husdjur åker avgiftsfritt på bussarna. Pälsdjur ska alltid resa längst bak i bussen. Tänk på allergiker och var restriktiv med att resa med djur. Djuren skall vara kopplade eller i bur och får inte stå, sitta eller placeras på bussens säten. Reser du med djur ansvarar du för djuret. Om djuret är störande för medresenärer, förare eller ombordpersonal riskerar du att bli avvisad eller nekad påstigning.

Färdtjänstkort
Färdtjänstberättigad som själv betalar sin resa får vid uppvisande av färdtjänstkort avgiftsfritt ta med sig det antalet medresenärer som är upptagna på färdtjänstkortet ombord på bussen.