* På grund av rådande omständigheter med Covid-19 tillåter vi endast grupper med max 15 elever/barn, plus min 1 vuxen ledare per resa.

Luleå kommun (BUN) och Luleå Lokaltrafik AB har ett gemensamt avtal gällande  gruppresekort.

Följande villkor gäller för användning av gruppkort:

 • Gruppresekort utfärdas av LLT info på Smedjegatan.
 • Alla gruppresekort har ett individuellt kortnummer på baksidan som registreras.
 • Gruppresekortet gäller för en grupp om max 35 personer  per resa.
 • Resor med gruppresekort får endast genomföras vardagar mellan kl. 08.30-14.30 enligt avtalspris.
 • För resor utanför tidsintervallen gäller pris per peson enligt LLTs ordinarie prislista.
 • Gruppresor skall alltid anmälas i förväg. Genom att förboka gruppresor undviker vi både överfulla bussar samt minimerar risken att en grupp inte ryms ombord på bussen.
 • Även om gruppresa är förbokad kan LLT inte garantera plats ombord.
 • Behörig beställare skickar bokningsförfrågan för gruppresa via webbformulär se www.llt.lulea.se.
 • Bokningsförfrågan måste genomföras tidigast en månad i förväg och senast kl 15.00, två arbetsdagar innan resan ska ske både tur-och returresa.
 • I bokningsförfrågan anges; avresedatum och -tidpunkt, linje nr, på- och avstigningshållplats samt hur många resenärer gruppen består av.
 • Endast en gruppresa kan göras på varje hel tur. Om turen redan är ”bokad” av en annan grupp väljs en ny avresetidpunkt.
 • Bokningsbekräftelse och gruppresekortet måste alltid visas upp för bussföraren ombord på bussen. Saknas ovanstående får resa ej genomföras.
 • Ändringar av information för gruppresekort anmäls direkt till LLT info, e-post lltinfo@lulea.se

Webbformulär för bokningsförfrågan