* På grund av rådande omständigheter med Covid-19 tillåter vi endast grupper med max 15 elever/barn, plus min 1 vuxen ledare per resa.

Luleå kommun (BUN) och Luleå Lokaltrafik AB har ett gemensamt avtal gällande  gruppkortsresande (BUF) som säger att lärare och annan skolpersonal kan använda ett gruppkort vid bussresor med grundskoleklasser och förskolegrupper.

Följande villkor gäller för användning av gruppkort:

 • Gruppkort utfärdas av LLT info på Smedjegatan. Alla gruppkort har ett individuellt kortnummer på baksidan och texten ”Gruppkort” på framsidan.
 • Gruppkortet gäller endast för grupper; min 1 och max *15 elever/barn plus min 1 vuxen ledare per resa.
 • Av praktiska skäl måste gruppkortsresor (tur och retur) anmälas i förväg. Genom att föranmäla grupper undviker vi både överfulla bussar i rusningstid och att grupper inte kommer med bussen utan får stå och vänta på hållplatserna.
 • Ansvarig gruppledare skickar en bokningsförfrågan på gruppresa via webbformulär.
 • Anmälan görs tidigast en månad och senast kl. 15:00, två arbetsdagar innan önskad resdag.
 • Vid anmälan anges: avresedatum och -tidpunkt, linje nr, på- och avstigningshållplats samt hur många resenärer (barn/ungdomar resp. vuxna ledare) gruppen består av. OBS! När ni anger på- och avstigningshållplats måste det vara hållplatsens namn som anges, inte gatuadress.
 • Endast en gruppresa kan göras på varje hel tur. Om turen redan är ”bokad” av en annan grupp väljs en ny avresetidpunkt.
 • Bokningen är bekräftad först när beställaren mottar en bokningsbekräftelse med anmälningskod från LLT, via antingen e-post eller telefon. Bokningsbekräftelsen medtages på bussen och visas för föraren både tur och retur.
 • Bussförare har rätt att neka påstigning om bokningsbekräftelse saknas eller om kortet används av enstaka personer istället för en grupp av barn/ungdomar plus vuxna ledare.
 • Resor som görs på gruppresekort i enlighet med ovanstående samt på vardagar/-skoldagar mellan kl. 08.30-15.00 är helt kostnadsfria.
 • Resor utanför tidsramen faktureras enligt gällande enkelbiljettpris för vuxna.
 • Ändringar av information för fakturering, t ex skola, ansvarig person eller rektor för olika kortnummer, anmäls av ansvarig rektor direkt till lltinfo@lulea.se.

 

Webbformulär för bokningsförfrågan