Icke skrymmande handresegods
Handresegods kan tas ombord gratis om det inte är så skrymmande att det inkräktar på andra passagerares utrymme. Det kan till exempel röra sig om en resväska, en hopfälld rullstol, skidor i emballage eller en snowboard.

Inga cyklar
Cykel får inte tas ombord på LLTs bussar.

Ansvar för handresegods och annat bagage
Resenären ansvarar själv för det handresegods/bagage som tas med ombord på bussen.