Läsårskort är ett busskort som delfinansieras av Luleå kommun och som ger alla gymnasieelever ett obegränsat antal fria bussresor, veckans alla dagar, under skolåret. Gymnasieelever som har rätt till skolskjuts har också möjlighet att uppgradera sitt Gymnasiekort till ett Läsårskort.

Läsårskortet kostar 1 700 kronor som betalas av gymnasieeleven direkt till Luleå kommun.

  • Sätt i pengarna (1 700 kr) på Luleå kommuns plusgirokonto: 74 72 76-4
  • Märk betalningen med:
    – Gymnasielevens namn och personnummer
    – Skola och årskurs (ex LUG/3 eller NTI/1)

Handläggningen är max sju arbetsdagar, oftast går det fortare. Sedan kan du hämta ditt kort på LLT info på Smedjegatan, har du redan ett skolkort sen tidigare uppdateras det kortet i bussens läsare.
Vi har öppet alla vardagar mellan kl 10-17.

Borttappade eller skadade skolkort

LLT info på Smedjegatan har också hand om hanteringen av skadade och borttappade skolkort. Kom in i butiken så hjälper vi dig både med att spärra det borttappade/skadade kortet och med att utfärda ett nytt kort. Vi tar ut en expeditionsavgift på 150 kr för varje kort. Spärrningen tar upp till 4 timmar från anmälan innan vi kan ställa ut ett nytt kort.