Läsårskort LLT för kommande läsår 2019/2020 upphör

Möjligheten för dig som inte har rätt till skolskjuts att köpa subventionerat läsårskort för 2019/2020 hos LLT för 1700 kr har upphört
(Beslutat i Barn och utbildningsnämnden den 2019-04-24)

Luleå Lokaltrafiks utbud av busskort för skolungdomar 7 – 19 år, se mer under Priser och busskort.

 

För mer information kontakta Skolskjutsteamet, Luleå kommun.