• Merparten av LLTs bussar är låginstegsbussar. De allra flesta av bussarna är också utrustade med en manuell rullstolsramp i den bakre dörren. Resenären ansvarar för att uppmärksamma föraren på att rampen behöver användas för på- och/eller avstigning.
  •  Rullstol, rollator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel får medtas kostnadsfritt, i mån av plats, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive resenär. Resenären måste själv kunna uppge mått och vikt på rullstolen för att få ta med den på bussen.
  • Föraren är ansvarig för att ha tagit ombord resenär med rullstol. Brukaren av hjälpmedlet är ansvarig för att följa de instruktioner och anvisningar som ges av förskrivaren, av LLT, av föraren samt av rullstolens bruksanvisning.
  • Tre- eller fyrhjuliga elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt och som det därför inte är tillåtet att medföra.
  • Resenär med funktionsnedsättning kan, vid behov, få hjälp av föraren vid på- och avstigning samt med betalning av resan.
  • Rullstolen placeras på anvisad plats i bussen och låses med broms. I bussar som är klassade för stående behöver rullstolar inte spännas fast i golvet om de färdas baklänges med ryggen mot en särskilt utformad ryggplatta. Resenären får i dessa fall färdas sittande i rullstolen. Om det finns ett säkerhetsbälte skall det användas.
  • I bussar utan ryggplatta får resenären inte färdas sittande i rullstolen utan måste sitta på en vanlig sittplats. Den tomma rullstolen placeras då på barnvagnsplatsen med ryggen mot färdriktningen och med låsta bromsar.
  • Förare har rätt att neka påstigning med rullstol eller rollator om utrymme saknas eller och om mittgången på bussen blockeras.