Elever inom grundskolan, gymnasieskolan och särskolan i Luleå kommun har i vissa fall rätt till skolskjuts. Det är Luleå kommun som beslutar om och finansierar all skolskjuts medan LLT och Länstrafiken utför den del av skolskjutsen som görs med buss. Skolkorten är värdehandlingar som innehavaren ansvarar för.

Det finns flera olika typer av skolkort för den skolskjuts som utförs av LLT:

  • Grundskolekort är ett busskort som finansieras av Luleå kommun och som ger grundskoleelever som uppfyller villkoren för skolskjuts två kostnadsfria resor per dag under måndag-fredag. Detta kort gäller endast skoldagar (ej lovdagar)
  • Gymnasiekort är ett busskort som finansieras av Luleå kommun och som ger gymnasieelever som uppfyller villkoren för skolskjuts två kostnadsfria resor per dag under måndag-fredag. Detta kort gäller endast skoldagar (ej lovdagar)

Skolkorten hämtas ut på LLT info på Smedjegatan, vardagar mellan kl 10-17.

Borttappade eller skadade skolkort

LLT info på Smedjegatan har också hand om hanteringen av skadade och borttappade skolkort. Kom in till LLT info så hjälper vi dig både med att spärra det borttappade/skadade kortet och med att utfärda ett nytt kort. Vi tar ut en expeditionsavgift på 150 kr för varje kort.

På Luleå kommuns hemsida finns mer information både om riktlinjer för skolskjuts och busskort samt hur man som förälder ansöker om skolskjuts för sitt barn.

Klicka här för att gå till skolskjutsinformationen på Luleå kommuns hemsida »