Turistkortet gäller för obegränsat antal resor i 3 dagar (ej 72 timmar) från första användningstillfället och kostar 120 kronor. Kortet är opersonligt och endast en person kan nyttja kortet per restillfälle.

Turistkortet kan köpas på följande försäljningsställen:

  • LLT info på Smedjegatan
  • Luleå turistbyrå i Kulturens Hus
  • Pressbyrån i Strand galleria