2019-08-30

Reflexsnurran är ett signalsystem som när det är mörkt ska uppmärksamma bussföraren om väntande resenärer vid en hållplats och därmed öka säkerheten vid hållplatserna.

Reflexsnurran fungerar så att när du ser bussen så snurrar du på hjulet som då ger ifrån sig en reflex. Detta underlättar för bussföraren att redan på längre avstånd upptäcka att någon vill åka med från hållplatsen.