2020-03-27

Quickomaterna har en pekskärm så tryck först på ”Biljetter och reskassa”. 

Välj vilken produkt du vill köpa, periodkort eller reskassa. Du kan även kontrollera saldot på ditt busskort. 

När du har gjort ditt val blinkar den vänstra kortläsaren grönt, då för du in ditt busskort i läsaren.


Följ sedan instruktionerna på displayen. 

När du betalar använder du den högra kortläsaren för ditt betalkort. 

Vänta tills displayen säger att du ska mata in din kod. Det kan ta några sekunder så dra inte ut ditt kort.

När köpet har gått igenom finns din produkt på kortet och är redo att användas.