2020-09-16

Vi uppmanar dig som resenär att även fortsättningsvis endast välja bussen när du måste och i första hand välja andra färdmedel för dina resor. Vidare vill vi också uppmana till att fortsatt hörsamma Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Eftersom vi har både in- och utgång via bakdörren på våra bussar är det viktigt att vi alla visar hänsyn till varandra. Låt först avstigande kliva av bussen innan du som påstigande går ombord. På det sättet minimerar vi trängsel vid av- och påstigning.

Alla vinterns tider hittar du här.
Vintertidtabellen 2020 / 2021