2020-10-15

19 oktober – 4 november kommer det vara vägarbete på Storhedsvägen. Den nya gång- och cykelvägen gör att man måste bygga om ”vägskyddsanläggningen” (järnvägsövergången).

Under tiden för byggnationen kommer endast ett körfält vara öppet och trafiken kommer att få växelköra. Detta kommer att medföra stora förseningar på framför allt linje 8, 9 och 10, men även linje 44 och 50 påverkas.

Vi uppmanar dig som resenär att resa i god tid om du har en tid att passa! Är du bilist uppmanar vi dig att om möjligt välja annan färdväg för att minska trycket på trafiken förbi vägarbetet.