Röda dagar trafikeras alltid som söndag.

Alla helgons dag 31 oktober
Söndagstrafik med nattbussar

Trafikinskränkningar under skollov
Gäller linjerna 44 och 47. (Övriga gymnasielinjer trafikeras inte alls för närvarande)

Sommarlov:
15 juni – 19 augusti

Höstlov:
26 – 30 oktober

Lovdag:
11 december