2019-01-14

Från och med vecka 3 och ca 5 veckor framåt kommer hållplats Björkskataleden få ett nytt tillfälligt hållplatsläge i riktning från centrum. Hållplatsen flyttas ut till vägkanten (se rödstreckat område på bilden nedan). Bussen stoppar övrig trafik när den angör hållplatsen. Hastigheten kommer att sänkas på området och skyddsbarriärer av betong separerar oskyddade trafikanter från vägen.

Detta berör linjerna: 4, 5, 7, 14. 

Klicka på bilden för att se den större.