2019-05-06

Hållplats Depåvägen kommer inte att trafikeras under arbetet med Östra länken på Haparandavägen. Vi trafikerar istället ett tillfälligt hållplatsläge för Depåvägen som ligger på Depåvägen. Se karta här nedan. Linjer som påverkas är: 4, 5, 6, 45, 47, 46 och 404.