2018-08-29

Hållplats Örnäsrondellen i riktning från Luleå centrum byggs om. Vi kan därför inte trafikera ordinarie hållplatsläge. En tillfällig hållplats sätts upp och börjar trafikeras fr.o.m. torsdag 30 augusti. Den tillfälliga hållplatsen hittar du efter ordinarie hållplatsläge, närmare rondellen.

Klicka på bilden för att se den större. Röd oval markerar det tillfälliga hållplatsläget.