2019-08-20

Hållplats Depåvägen kommer att flyttas tillbaka till ordinarie hållplatsläge på Haparandavägen måndag den 26 augusti. Entreprenören som jobbar med vägarbetet uppskattar att det blir från ca kl. 09:00. Samtidigt får hållplatsen i riktning från centrum ett nytt hållplatsläge, mitt emot hållplatsen i riktning mot centrum. När vi återgår till att trafikera ordinarie hållplatsläge kommer inte längre den tillfälliga hållplatsen att trafikeras.

Linjer som påverkas av detta är: 4, 5, 6, 12, 14, 46 och 404.