2020-06-05

För att få ett bättre flöde i av- och påstigningar när vi har både in- och utgång genom bakdörrarna, vill vi be våra resenärer om hjälp.

De resenärer som ska stiga av på en hållplats ges utrymme att göra det först. Därefter får du som ska stiga på bussen göra det.

På detta sätt undviker vi trängsel och kan hålla mer avstånd till varandra.
Vi hjälps åt att visa hänsyn och respekt i Coronatider.