2020-05-14

LLT är ett helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB och bedriver tätortstrafik i Luleå Kommun. Bolaget har 165 årsanställda och en omsättning på ca 160 Msek. LLT har uppdraget från Luleå Kommun att planera, marknadsföra och bedriva tätortstrafik med buss i Luleå tätort. Fordonsparken består av ca 70 bussar. LLT har en viktig roll i utvecklingen av trafiken i Luleå tätort och därmed en betydande aktör i samhällsbyggandet.

Vill du bli vår nya chef för Servicehallen?
Chefen för servicehallen är övergripande ansvarig för Serviceenheten som i dagsläget består av 7 medarbetare. Serviceenhetens arbetsuppgifter i stort är att färdigställa bussar inför kommande pass, stödja trafiken med exempelvis bussbyten, tanka samt garagera bussar. I din roll som Servicehallschef är du direkt underställd produktionschefen. Du ansvarar för att upprätta och utveckla rutiner för att uppnå en tydlig, strukturerad och effektiv verksamhet. I din roll är du även ansvarig för att säkerheten och lagar inom eget ansvarsområde följs samt att krav på en bra arbetsmiljö uppfylls inom verksamheten.

Du är även tillståndsansvarig för LLTs drivmedelsanläggning. Servicehallschefen har ett ekonomiskt ansvar och framförallt ett övergripande personalansvar som innebär att stärka medarbetarskapet och ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang. Du arbetar såväl taktiskt som operativt i verksamheten.

Viktiga egenskaper och erfarenhet:
För att trivas hos oss som Servicehallschef gillar du utmaningar och utveckling. Tydlighet och struktur är viktigt. Samarbete och helhetssyn på verksamheten är ett nyckelord. Att kunna kommunicera och föra fram ditt budskap är betydelsefullt. För att skapa delaktighet och engagemang i arbetet med att utveckla verksamheten framåt är kunden i fokus.

Tidigare erfarenhet av personal- och resultatansvar är viktigt. I din roll är god kännedom om arbetsmiljö och god kompetens att bedriva ett hållbart arbete meriterande. Goda ledarerfarenheter är meriterande. LLT erbjuder ett stimulerande, intressant och utmanande arbete där Servicehallschefen får vara med och utveckla Luleås lokaltrafik.

För mer information om tjänsten kontakta:
Ulf Nordin, Produktionschef, ulf.nordin@llt.lulea.se. 070-6025540

Fackliga representanter:
Unionen: Tomas Höglund, tomas.höglund@llt.lulea.se, 070-5228099
Kommunal: Dick Sandberg, dick.sandberg@llt.lulea.se, 076-2917552

Ansökan
Skicka din ansökan till ulf.nordin@llt.lulea.se

Sista ansökningsdag är 7 juni 2020