2018-06-12
Nyfiken, strategisk och operativ med övergripande ansvaret för ekonomin

Med fokus på ledarskapet och att driva utvecklingsarbete, har du som Ekonomichef det övergripande ansvaret för ekonomistyrningen och redovisningen med löpande uppföljning och rapportering.

I denna rekrytering samarbetar vi med Mercuri Urval. Läs mer om tjänsten och sök via deras webbsida:

https://www.mercuriurval.com

Foto: Jennie Pettersson