2020-02-11

Sedan 1976 har LLT trafikerat linjenätet inom Luleå kommun. Vår ambition är att skapa och utveckla en bra kollektivtrafik i Luleå.
En kollektivtrafik anpassad för stadens invånare och besökare.

För att Luleå Lokaltrafik ska bli ännu bättre och fokusera på rätt saker behöver vi inspel från ER, våra kunder, alla ni som reser med oss.
Därför söker vi Dig som vill delta i vår fokusgrupp. Fokusgruppen ska bestå av personer som omfattar alla våra ålderskategorier från skolungdomar till seniorer. Alla era kloka tankar och idéer är viktiga för oss. Ni blir LLTs bollplank i vår fortsatta utveckling.

Vår tanke är att fokusgruppen träffas ca. 4 gånger per år.

Första träffen är den 17 mars kl. 18:00-19:30, i centrala Luleå.
Lokal meddelas senare till dig som blivit uttagen.

Är du intresserad?
Hör av dig via Messenger på vår Facebook – ”LLT info” eller maila till info@llt.lulea.se senast den 1 mars.
Uppge ditt namn, ålder och hur ofta du åker buss med oss på LLT.

Hälsningar
Stefan von Below, VD