2020-08-18

När du vill åka med bussen är det viktigt att du tydligt visar detta för våra förare.
På många av våra hållplatser är det fler än en linje som passerar. Om du inte visar att du vill åka med tror föraren att du väntar på en annan linje, eller kanske bara vill vila benen en stund på bänken.

Våra förare vill inte lämna dig på hållplatsen, så var aktiv – visa att du vill åka med.

 

Youtube videos sparar cookies, för att kunna se denna video måste du tillåta cookies för marknadsföring