Miljö

Vi på LLT försöker skapa en kollektivtrafik som påverkar miljön så lite som möjligt. För även om kollektivtrafik är bättre för miljön än andra alternativ, bidrar även den till miljöpåverkan.

Hur ser vi på kollektivtrafik och miljö?

Kollektivtrafik minskar antalet fordon i trafiken, vilket är den största miljöfördelen med just kollektivtrafik. Vi på LLT är stolta att kunna bidra till en ljusare framtid och vill fortsätta med det. Kollektivtrafik påverkar såklart också miljön, men betydligt mindre än andra färdmedel. Det behöver inte alltid betyda att just det kollektiva färdmedlet är bättre för miljön i sig utan beror främst på att den minskar antalet fordon i trafiken. Som bussresenär släpper du ut hela fyra gånger mindre koldioxid och andra växthusgaser än den genomsnittlige bilisten.

Hur drivs våra bussar?

Vi har idag 81 bussar. Av dessa drivs 52 på diesel, 24 på biogas och 5 på el. 

Dieseln som våra bussar kör på är samma reduktionsdiesel som du tankar på bensinstationen. Biogasen tillverkas av rötavfall och matrester på Luleå kommuns anläggning som ligger på Uddebo. Våra elbussar drivs på grön el från vattenkraft.

Vår resa mot helt fossilfri drift till 2030 inleds under perioden 2022-2026, då delar av vagnparken ställs om till biogas. 2027-2030 ställs resterande bussar om till el. Efter år 2030 ser vi en fortsatt omställning från förbränningsmotorer då LLT tillsammans med Lumire vidareförädlar biogasen till vätgas.

Fortsatt resa för en bättre miljö
Bild på tidslinje över investering i fossilfria bussar

Läs mer om vår resa mot en fossilfri drift 2030.

Hur tar vi hänsyn till miljön när vi tvättar våra bussar?

Vi har en egen tvättanläggning som renar det använda tvättvattnet så att det kan användas igen till nästa tvätt. När bussarna tvättats samlas vattnet upp och går igenom tvättanläggningens reningsverk som sorterar ut föroreningar och renar vattnet så att det kan användas igen. Det gör att vi kan minska vår vattenanvändning samt vårt utsläpp av spillvatten.

Hur sparar vi energi i våra lokaler?

Vi använder oss av energisparande belysning, värme och ventilation i våra lokaler och uppdaterar material och utrustning till bättre alternativ allteftersom.
Det är såklart viktigt för oss att se till helhetsbilden när det kommer till miljön. Även här försöker vi göra så klimatsmarta val som möjligt.

Hur tänker vi kring däck och miljöpåverkan?

Vi har valt bort dubbdäck och istället valt att använda regummerade däck, eftersom de är bättre både ur miljö-, hälso- och ekonomiperspektiv. Vi ser också till att ha rätt lufttryck i våra däck då det ger minskad bränsleförbrukning och minskat däckslitage.

Vad gör våra förare för att minska miljöpåverkan?

Våra bussförare använder sig av sparsam körning (eco-driving). Hos oss finns utbildade handledare som kontinuerligt instruerar våra bussförare i hur de ska köra på bästa sätt för att påverka miljön så lite som möjligt. Den här metoden ger mindre däck- och vägslitage, minskad bränsleförbrukning och färre skador på bussarna.